HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.
Hallitus koostuu neljästä varsinaisesta jäsenestä ja yhdestä varajäsenestä.

Puheenjohtaja

                     Varapuheenjohtaja

                     Hallituksen jäsenet

Mirja Hämäläinen

Hilkka Teittinen

Jaana Vahvaselkä

Mirja Pulkkinen

Anne Tiainen

Puheenjohtaja
Mirja Hämäläinen

Varapuheenjohtaja
Hilkka Teittinen

Hallituksen jäsenet
Mirja Pulkkinen

Riitta Kapanen

Anne Tiainen