HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus.
Hallitus koostuu neljästä varsinaisesta jäsenestä ja yhdestä varajäsenestä.

Puheenjohtaja

                     Varapuheenjohtaja

                     Hallituksen jäsenet

Mirja Hämäläinen

Hilkka Teittinen

Tuija Paunonen
Mirja Pulkkinen

Puheenjohtaja
Mirja Hämäläinen

Varapuheenjohtaja
Hilkka Teittinen

Hallituksen jäsenet
Tuija Paunonen
Mirja Pulkkinen