JÄSENEHDOT

 • 18-vuotias työtön Suomen kansalainen
 • Suomessa kotipaikan omaava työtön ulkomaalainen

  Työttömillä tässä tarkoitetaan:
 • työttömät työnhakijat
 • lomautetut
 • työttömyyskorvausta saavat
 • lyhennettyä työaikaa tekevät
 • työllistämisvaroin määräajaksi työllistetyt henkilöt
 • työttömyyseläkkeellä olevat

  Kannatusjäsenyys:

 • eläkeläiset
 • sairaseläkeläiset
 • työkyvyttömyyseläkeläiset
 • äitiyslomalaiset
 • perhevapaalla olevat

JÄSENMAKSU 7€

Lunastaessasi jäsenkorttia todista työttömyys:

 • työvoimapoliittinen lausunto
 • kuitti viimeksi maksetusta työttömyyspäivärahasta (Kela tai ammattiliitto/työttömyyskassa)

KANNATUSJÄSENMAKSU 10€